Middagsymposium


18 juni 2018


Bildung.city | Amsterdam

Autisme en eetproblemen

Sommige kinderen met autisme hebben een opvallend eetpatroon:
• ze eten heel weinig of heel veel
• of ze willen vooral voedsel eten dat een bepaalde smaak, textuur of kleur heeft
• of ze willen géén voedsel eten dat er anders uitziet.

Het is niet gemakkelijk om hier iets aan te veranderen. Bezorgde ouders krijgen vaak geen steun omdat de hulpverlening het probleem onvoldoende herkent of onvoldoende passende antwoorden heeft. Ouders krijgen te horen dat hun kind er wel overheen zal groeien of dat er niets aan de hand is omdat het kind een gezond gewicht heeft. In dit MiddagSymposium hoort u hoe het anders kan, omdat er wel degelijk oplossingen zijn voor eetproblemen.

Doelgroep
Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

Deelnamekosten
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. Op dit evenement zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. 
Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 99,- excl. BTW. Voorwaarde bij abonneekorting is opgave van uw abonneenummer, dit hebben wij nodig om uw korting te verifiëren. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.